Przyłącze gazu w Żywcu

W Żywcu, dla oczyszczalni ścieków, wykonaliśmy przyłącze gazowe do budynku kompresorowni.

Wykonanie przyłącza gazowego w Żywcu Ø 125 PE oraz wewnętrznej instalacji gazowej Ø 80 stal do budynku kompresorowni, celem zabezpieczenia dopływu gazu ziemnego do dwóch agregatów wytwarzających powietrze. Prace wykonywane tradycyjnie przy pomocy minikoparki, gdyż duża ilość zakrętów uniemożliwiała zastosowanie wiertnicy. Przewiert znalazł zastosowanie tylko przy przejściu przez drogę.