Przyłącze gazu Ćwiklice

W Ćwiklicach na ul. Zawadzkiego wykonaliśmy przyłącze gazu.

Do wykonania prac posłużyliśmy się wiertnicą poziomą, dzięki czemu nie naruszyliśmy asfaltu i koszty wykonania przyłącza były niższe.