Montaż zbiornika separacyjnego Bielsko-Biała Komorowice

W Bielsku-Białej Komorowicach zamontowaliśmy zbiornik separacyjny 12m3.

Montaż zbiornika koalescencyjnego (separacyjnego) 12 m3. Prace polegały na wykopaniu, osadzeniu i montażu zbiornika przeznaczonego do wychwytywania substancji ropopochodnych ze ścieków, które nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnia ścieków). Urządzenia te znajdują powszechne zastosowanie w oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, portów, lotnisk, miast, dróg, a także parkingów i terenów stacji paliw. Separatory te mogą być wykorzystywane również do oczyszczania ścieków procesowych powstających w warsztatach samochodowych, myjniach ręcznych i automatycznych itp. W separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem, oprócz substancji ropopochodnych usuwane są także zawiesiny mineralne (piaski, szlamy itp.).