Budowa sieci gazowej Drogomyśl

W Drogomyślu wybudowaliśmy sieć gazową średniego ciśnienia.

Budowa sieci średniego ciśnienia z rury Ø 40 o długości 120 mb. Część prac wykonana za pomocą przewiertu sterowanego z użyciem wiertnicy ze względu na brak możliwości kopania minikoparką.