Doświadczenie, jakie zdobyliśmy po ponad 20 latach pracy, pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie dbając o satysfakcję wszystkich naszych kontrahentów.WAŻNIEJSZE REALIZACJE:Minikoparka

2016 – Tychy


Budowa sieci gazowej z rur PE Ø 110 o długości ok 90 mb z czterema przyłączami. Na zdjęciach wykonywane są zgrzewy doczołowe zgrzewarką firmy NOWATECH.


2015 – Bielsko-Biała ul. Przedwiośnie.


Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE Ø 110 o długości 160 mb. Na zdjęciach wykonywane są zgrzewy doczołowe zgrzewarką firmy NOWATECH z Wadowic. Przy prawidlowym procesie zgrzewania potrzebne są dwie osoby, które kontrolują cały proces.


2015 – Bielsko-Biała ul. Akademii Umiejętności.


2015 – wymiana oraz przekładka gazociągu z Ø 50 stal na Ø 63 PE, roboty prowadzone w Bielsku Białej przy ul. Akademii Umiejętności. Długość odcinka 45 mb. Roboty prowadzone tradycyjnie minikoparką.


2015 – Żywiec - Oczyszczalnia Ścieków.


Wykonanie przyłącza gazowego Ø 125 PE oraz wewnętrznej instalacji gazowej Ø 80 stal do budynku kompresorowni, celem zabezpieczenia dopływu gazu ziemnego do dwóch agredatów wytwarzających powietrze. Prace wykonywane tradycyjnie z przy pomocy minikoparki, gdyż duża ilość zakrętów uniemożliwiała zastosowanie wiertnicy. Przewiert znalazł zastosowanie tylko przy przejściu przez drogę.


Przewierty

2016 – Drogomyśl.


Budowa sieci średniego ciśnienia z rury Ø 40 o długości 120 mb. Część prac wykonana za pomocą przewiertu sterowanego z użyciem wirtnicy ze względu na brak możliwości kopania minikoparką.


2014 – Górki Wielkie.


Budowa sieci średniego ciśnienia z rury Ø 50 o długości 100 mb. Część przewiertu wykonywana pod wjazdami sąsiadów, gdyż nie życzyli sobie kopania.


2015 – Kalna.


Wykonanie przewiertu sterowanego pod kostką brukową celem budowy przyłącza gazu Ø 25 o długości 60 mb. Ściągnięcie kostki, wykopanie, odtworzenie nawierzchni z klinca oraz ponowne ułożenie kostki potrwało by o wiele więcej czasu i wymagało by większego wkładu finansowego. Dlatego taki sprzęt jak wiertnica przydaje się w takich przypadkach.


2015 – Lipowa.


Budowa sieci gazowej Ø 40 PE o długości 100 mb. Brak możliwości kopania minikoparką gdyż roślinność oraz drzewa uniemożliwiały kopanie tradycyjne. W takich przypadkach przydaje się wiertnica sterowana. Nie wymaga kopania, gdyż sonda pilotowana jest przez drugą osobę.