Instalatorstwo Sanitarne Ogrzewcze Gazowe

ZAJMUJEMY SIĘ WYKONAWSTWEM W ZAKRESIE SIECI I PRZYŁĄCZY GAZOWYCH, WODNYCH ORAZ KANALIZACYJNYCH. MAMY NA SWOIM KONCIE KILKA TYSIĘCY PROFESJONALNIE ZROBIONYCH ROBÓT.

DOŚWIADCZENIE, JAKIE ZDOBYLIŚMY PO PONAD 20 LATACH PRACY, POZWALA NAM ŚWIADCZYĆ USŁUGI NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE DBAJĄC O SATYSFAKCJĘ WSZYSTKICH NASZYCH KONTRAHENTÓW.


Zapraszamy do prezentacji kilku naszych wybranych realizacji.Minikoparka

 • 2016 – BIELSKO-BIAŁA Komorowice.
 • Montaż zbiornika koalescencyjnego (separacyjnego) 12 m3. Prace polegały na wykopaniu, osadzeniu i montażu zbiornika przeznaczonego są do wychwytywania substancji ropopochodnych ze ścieków, które nie mogą zostać wprowadzone do odbiornika (wody powierzchniowe, grunt, komunalna oczyszczalnia ścieków). Urządzenia te znajdują powszechne zastosowanie w oczyszczaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów przemysłowych, portów, lotnisk, miast, dróg, a także parkingów i terenów stacji paliw. Separatory te mogą być wykorzystywane również do oczyszczania ścieków procesowych powstających w warsztatach samochodowych, myjniach ręcznych i automatycznych itp. W separatorze koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem, oprócz substancji ropopochodnych usuwane są także zawiesiny mineralne (piaski, szlamy itp.).
 • 2016 – TYCHY
 • Budowa sieci gazowej z rur PE Ø 110 o długości ok 90 mb z czterema przyłączami. Na zdjęciach wykonywane są zgrzewy doczołowe zgrzewarką firmy NOWATECH.
 • 2015 – BIELSKO-BIAŁA UL. PRZEDWIOŚNIE.
 • Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia z rur PE Ø 110 o długości 160 mb. Na zdjęciach wykonywane są zgrzewy doczołowe zgrzewarką firmy NOWATECH z Wadowic. Przy prawidlowym procesie zgrzewania potrzebne są dwie osoby, które kontrolują cały proces.
 • 2015 – BIELSKO-BIAŁA UL. AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI.
 • 2015 – wymiana oraz przekładka gazociągu z Ø 50 stal na Ø 63 PE, roboty prowadzone w Bielsku Białej przy ul. Akademii Umiejętności. Długość odcinka 45 mb. Roboty prowadzone tradycyjnie minikoparką.
 • 2015 – ŻYWIEC - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW.
 • Wykonanie przyłącza gazowego Ø 125 PE oraz wewnętrznej instalacji gazowej Ø 80 stal do budynku kompresorowni, celem zabezpieczenia dopływu gazu ziemnego do dwóch agredatów wytwarzających powietrze. Prace wykonywane tradycyjnie z przy pomocy minikoparki, gdyż duża ilość zakrętów uniemożliwiała zastosowanie wiertnicy. Przewiert znalazł zastosowanie tylko przy przejściu przez drogę.

Przewierty

 • 2017 – Studzienice ul. Biała
 • Przewiert pod kostką, o długości 100 mb fi 40. Koszt ściągania, utwardzenia i układania nieporównywalny z wykonaniem przewiertu.
 • 2017 – Bielsko-Biała ul. Międzyrzecka
 • Krótki przewiert pod kabel elektryczny. Przewiert pod nowym asfaltem, mniej roboty z przewiertem, brak ponownego asfaltowania, brak utrudnień z przejazdem dla zaopatrzenia sklepu oraz masarni.
 • 2017 – Bielsko-Biała ul. Podleśna
 • Wykonanie przewiertu na długości 45 mb po gazociąg niskiego ciśnienia fi 110 pe. Przewiert wykonany pod wjazdami i nowym asfaltem.
 • 2016 – DROGOMYŚL.
 • Budowa sieci średniego ciśnienia z rury Ø 40 o długości 120 mb. Część prac wykonana za pomocą przewiertu sterowanego z użyciem wirtnicy ze względu na brak możliwości kopania minikoparką.
 • 2014 – GÓRKI WIELKIE.
 • Budowa sieci średniego ciśnienia z rury Ø 50 o długości 100 mb. Część przewiertu wykonywana pod wjazdami sąsiadów, gdyż nie życzyli sobie kopania.
 • 2015 – KALNA.
 • Wykonanie przewiertu sterowanego pod kostką brukową celem budowy przyłącza gazu Ø 25 o długości 60 mb. Ściągnięcie kostki, wykopanie, odtworzenie nawierzchni z klinca oraz ponowne ułożenie kostki potrwało by o wiele więcej czasu i wymagało by większego wkładu finansowego. Dlatego taki sprzęt jak wiertnica przydaje się w takich przypadkach.
 • 2015 – LIPOWA.
 • Budowa sieci gazowej Ø 40 PE o długości 100 mb. Brak możliwości kopania minikoparką gdyż roślinność oraz drzewa uniemożliwiały kopanie tradycyjne. W takich przypadkach przydaje się wiertnica sterowana. Nie wymaga kopania, gdyż sonda pilotowana jest przez drugą osobę.

Jeżeli zatem szukacie Państwo rzetelnego, terminowego i profesjonalnego wykonawcy, podczas spotkania, przeanalizujemy Państwa potrzeby oraz opracujemy optymalą i korzystną ofertę. Jesteśmy do Państwa dyspozycji sześć dni w tygodniu.

Zapraszamy do współpracy!

Zadzwoń teraz

Instalatorstwo partnerzy
Instalatorstwo partnerzy
Instalatorstwo partnerzy
Instalatorstwo partnerzy
Instalatorstwo partnerzy
Instalatorstwo partnerzy